Centru pentru coordonarea și conducerea intervențiilor în situații de urgență

Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu, Nr. 87, Județul Maramureș